Антикварна книжарница 'Последна любов'

Кръвта на дедите

Кръвта на дедите

Калина Малина
Цена: 10 лв.

ПОВЕСТЪТА КРЪВЪТА НА ДЕДИТЕ ОТЪ КАЛИНА МАЛИНА, ИЗДАНИЕ НА ЛИТЕРАТУРЕНЪ ГЛАСЪ СЕ ОТПЕЧАТИ ПРЕЗЪ МЕСЕЦЪ ЮНИЙ ХИЛЯДО ДЕВЕТСТОТИНЪ ТРИДЕСЕТЪ И ОСМА ГОДИНА ВЪ ПЕЧАТНИЦА БАЧО КОЛЬО, ВЕСЛЕЦЪ 3.

79 СТР., ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.

Поръчай

Назад