Антикварна книжарница 'Последна любов'

Нашиять царь

Нашиять царь

Живко Николовь-съставил
Цена: продадена

Книгата е отпечатана в печатница на Военно-издателския фонд като безплатно приложние на списание "Български воинь". 1940 г., 111 стр., с много черно-бели снимки. Съставил и редактирал подполковник Живко Николов. Съдържание: 1.Нашият Цар 2. Манифест на възшествието на престола на Негово Царско Величество Княз Борис Търновски 3. Българската Царска династия 4. Духовен живот, добродетели и достойнства на Негово Величество Цар Борис III 5. Негово Величество Цар Борис III като воин 6. Бойната дейност на Върховния Вожд 7. Негово Величество Цар Борис III като учен 8. Цар Борис III всред войската 9. Царят всред народа 10. Чужденците за Негово Величество Цар Борис III.

Кориците са надраскани, но страниците са в много добро състояние.

Поръчай

Назад