Антикварна книжарница 'Последна любов'

Облаци, Молох, Огньовете на Св.Ивановата нощ, Саломе, Мряморната воденица, Децата на Сатаната

Облаци, Молох, Огньовете на Св.Ивановата нощ, Саломе, Мряморната воденица, Децата на Сатаната

сборник
Цена: 149 лв.

Шест книги, подвързани в едно книжно тяло с твърда корица и кожено гръбче.

Съдържание:

Аристофан, Облаци - Кногоиздателство 'Знание', превел Н. Соколов, с увод и бележки от В. Алексеев (липсват 4 страници от увода), 126 стр. - една е частично скъсана, без година на издаване

А.И.Куприн, Молох - Книгоиздателство 'Цвете', София, превел Юр.Юр. Джанков, 152 стр., без година на издаване

Х. Зудерман, Огньовете на Св.Ивановата нощ (драма в 4 действия) - Книгоиздателство на П.Кънчев, Шумен, 1914 г., 142 стр.

Оскар Уайлд, Саломе (драма в 1 действие) - Кногоиздателство на Ал. Паскалев, София, 1911 г., превел от френския оригинал Пейо Яворов, 62 стр.

Херман Хесе, Мряморната воденица (Историята на една любов) - Книгоиздателство Знание', София, превел Стр. Кринчев, 55 стр., без година на издаване

Ст. Пшибишески, Децата на Сатаната - Кноигоиздателство Иван Лесичков, Шумен, 1917 г., 308 стр.

 

Поръчай

Назад