Антикварна книжарница 'Последна любов'

Херманъ и Доротея

Херманъ и Доротея

Й.Волфгангъ Фонъ Гьоте
Цена: продадена

КНИГАТА ХЕРМАНЪ И ДОРОТЕЯ, ПОЕМА ОТ ЙОХАНЪ ВОЛФГАГНГЪ ФОНЪ ГЬОТЕ, ПРЕВЕДЕДЕ ОТЪ ОРИГИНАЛА АСЕНЪ РАЗЦВЕТНИКОВЬ. ТОВА, ТРЕТО ИЗДАНИЕ ОТПЕЧАТА ПРИДВОРНА ПЕЧАТНИЦА ПРЕЗЪ 1942 ГОДИНА. ИЗДАНИЕ НА ХЕМУСЪ А.Д. - СОФИЯ.

Добро състояние, 86 стр., с черно-бели рисунки.

Поръчай

Назад